© 2016 - 2019, InovaLogic s.r.o.

Neplatná licencia

Vaše konto exspirovalo dňa {{ loginCtrl.expiration | date : "dd.MM.yyyy"}}.
Pre predĺženie licencie alebo aktiváciu plateného režimu kontaktujte náš support team CDESK®
Pre predĺženie licencie alebo aktiváciu plateného režimu kontakujte svojho poskytovateľa služby.